Arbete
Vi utför nybyggnation, renoveringar och rivning/sanering åt både privatkunder och företag. Att ha ett arbete att gå till varje dag skapar en stolthet och ger självkänsla för någon som har levt ett liv i utanförskap och kaos. Möjligheten att byta ut den kriminella identiteten mot en identitet som en hårt arbetande byggnadsarbetare skapar motivation och drivkraft att fortsätta omforma sin egen självbild och komma vidare i livet. 

 • Rivstart genomför en kartläggning och fördjupad arbetsförmågebedömning med den nya deltagaren för att fastställa vilka behov, kunskaper, erfarenheter och intressen han har eller vill utveckla i sitt arbetsliv.
 • Deltagaren får arbetsuppgifter som står i proportion till tidigare erfarenhet och kompetens samt kunnig arbetsledning för att hela tiden utvecklas professionellt. 
 • Deltagaren förväntas vara på arbetsplatsen under hela arbetsdagen och prestera utifrån sin egen förmåga.
 • Vid behov kan vi anordna olika kortare utbildningar för att kunna arbeta på byggarbetsplats, bl.a. ställningsbyggare, heta arbeten, sanering etc. 
 • Rivstart genomför regelbundna drogtester, vid misstanke om missbruk och i samband med hemresa eller annan resa. Vi gör även stickprovskontroller för att säkerställa att alla som arbetar hos oss är drogfria och nyktra. 

Boende
Att vara bostadslös eller hemlös innebär en enorm påfrestning. Att få ett eget boende ger den enskilde trygghet, stabilitet och autonomi. Han blir i mindre grad beroende av andra för att få sina grundläggande behov uppfyllda, vilket gör det lättare att upprätthålla ett socialt nätverk som stödjer bra val.

 • Boendet bedrivs som ett kollektiv med människor med liknande bakgrund där man har sitt eget rum och delar gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök, dusch, tvättstuga etc. med övriga boenden.
 • Max 5 personer bor totalt i lägenheten och alla som bor där tar gemensamt ansvar för att boendet fungerar. Att bo tillsammans ställer krav på individen att anpassa sig, samtidigt som det skapar en god grund för social gemenskap. 
 • Stöd finns i form av tydliga regler samt att de som har bott längre hjälper dem som bott en kortare tid.
 • Personerna som bor i boendet förväntas kunna göra i ordning sin egen mat. För dem som är placerade från socialtjänsten arrangeras det veckohandling en gång per vecka.

Fritid

Att ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter är ett viktigt sätt att träffa andra med liknande intressen och bygga nya vänskapsrelationer. Många personer med missbruksbakgrund och kriminalitet har levt i utanförskap sedan barndomen och har en inlärd misstänksamhet mot majoritetssamhället. Även om man kan ha en social kompetens på andra områden, har man ibland ingen aning om hur man ska gå tillväga för att t ex bli medlem i ett fotbollslag eller ringa olika former av samtal till okända personer.

Fritidsdelen är baserad på att den enskilde har en egen vilja och en önskan om att komma ut och delta tillsammans med andra i olika mer eller mindre organiserade fritidsaktiviteter. Fritiden är strukturerat kring en frivillig verksamhet där även personalen lägger ner tid på sin fritid för att göra aktiviteter tillsammans. 

 • Rivstart samarbetar med lokala föreningar, frivilligorganisationer, mansgrupper och andra självhjälpsgrupper
 • Alla anställda och placerade i Rivstart får gymkort på det lokala gymmet 
 • Det finns AA-möte nära Rivstarts verksamhet och boende 
 •  Vi erbjuder stöd och inspiration till våra nya deltagare att hitta schyssta fritidsaktiviteter utifrån eget intresse
 • Vi kan erbjuda skjutsning till och från möten och aktiviteter 
 • Rivstart har tillgång till ett antal cross motorcyklar och bilverkstad