Att ha tak över huvudet är något som de flesta tar för givet. Att vara bostadslös eller hemlös innebär en enorm påfrestning för den enskilde. Av dem som inte äger eller hyr sin egen bostad är det endast en liten del som är så kallade “uteliggare”, många har tillgång till någon form av bostad genom kompisar eller liknande. Det medför också en utsatthet i och med att personen står i en beroendeställning och därmed kan det vara lätt att bli tvungen att göra tjänster och annat som den egentligen inte längre vill för att tillgodose grundläggande behov.

Ett eget boende är viktigt av många orsaker. För den enskilde betyder en egen bostad en trygghet och stabilitet. Det betyder också att han i en mindre grad blir beroende av andra för att få sina grundläggande behov uppfyllda, det gör det även lättare att upprätthålla ett socialt nätverk.

Rivstarts boende består av rum i en bogemenskap, ett kollektiv, där fyra eller fem personer delar gemensamhetsutrymmen, så som vardagsrum, dusch tvättstuga etc. I boendet finns även en stödperson, som hjälper till praktiskt samt hjälper och handleder de som behöver det på sin fritid.
Läs mer på våra sidor om fritid, klicka här!