Att ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter är ett viktigt sätt att träffa andra med liknande intressen och få vänner. Att ha levt i utanförskap innebär ofta att den enskilde har en misstänksamhet mot majoritetssamhället. För många har utanförskapet börjat tidigt, redan i barndomen. Det medför att den enskilde i vissa fall kan ha en mycket hög social kompetens, men ingen aning om hur den ska gå tillväga för att till exempel bli med i ett fotbollslag.
Rivstart samarbetar med lokala föreningar och vi erbjuder ledsagning till aktiviteter så att personerna kommer igång.

Vi samarbetar också med frivilligorganisationer kring olika typer av mansgrupper och andra självhjälpsgrupper.