SEKRETESSPOLICY FÖR RIVSTART SVERIGE AB

Rivstart Sverige AB (bolaget) är måna om våra användares säkerhet. Den data vi samlar in är främst till för att underlätta för oss i kontakten med dig som kund eller arbetssökande. Vi publicerar aldrig namn eller annan information på våran hemsida eller andra medier utan att den enskilde är tillfrågad och har gett sitt samtycke. Vår hemsida använder secure socket layer (SSL) för kryptering. Du kan läsa mera om vad det innebär på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer!
Vi använder cookies!
Vi samlar in data om dig som besökande med tre huvudsyften:

  • Intresserad av information från oss, i form av nyhetsbrev eller annan information,
    till exempel via Facebook och andra sociala medier.
  • När du ansöker om arbete via bolagets hemsida.
  • När du begär offert eller anlitar bolaget för att utföra ett arbete.

När du begär information från oss eller via mail eller via vår Facebook sida eller andra medier kommer din e-post adress lagras i vårt datorsystem. Du kan närsomhelst begära att bli borttagen från våra mail utskick genom att kontakta oss via mail eller brev.

De uppgifter vi samlar in i samband med jobb ansökningar är namn, telefonnummer, e-post och adress, för bolag samlar vi även in organisationsnummer till företag som anlitar våra tjänster.

Vid ansökan om arbete använder vi endast denna data under anställningsprocessen. All data om dig sparas krypterat hos företaget och endast ett fåtal individer har tillgång till informationen. Efter en eventuell anställning förvaras uppgifterna krypterat i vårt datorsystem, även här är tillgången begränsad när det gäller vilka anställda som har tillgång.

Rivstart Sverige AB lämnar aldrig ut uppgifter till tredjepart utan samtycke från den uppgifterna gäller. I samband med utlämnande av uppgifter kommer den enskilde kontaktas för att samtycka till att utlämning av uppgifter sker.

Om du inte önskar lämna dina uppgifter elektronisk, men önskar komma i kontakt med oss ber vi dig skicka ett brev till Rivstart. Specificera i brevet att du inte önskar att dina uppgifter registreras elektroniskt.

Du kan närsomhelst få ut de uppgifter som Rivstart Sverige har lagrade om dig. För att få ta del av de uppgifter vi har sparade, kontakta oss per mail eller brev.

Du kan närsomhelst begära att din information blir borttagen från vårt datorsystem.

Du kommer enklast i kontakt med bolaget genom att maila till info@rivstart-sverige.se.

Denna policy blev senast uppdaterad 29 augusti 2019