Rivstart Värmland är ett företag som vänder sig till människor som antingen befinner sig i sista delen av sitt straff eller är på väg ut ur fängelse. Vi erbjuder boende i kollektiv samt arbete och fritidsaktiviteter. Vi är inte ett behandlingshem, utan ett socialföretag som tror att människan kan ändra sitt liv och alltid kan skapa något annat, något nytt, välja bättre vägar. Hos oss kommer arbetstagaren in direkt han släpps från fängelset, han kommer till ett schysst boende och en arbetsplats där han är och känner sig välkommen. Den första tiden får han prova på att arbeta och bo hos oss, och vi får en chans att lära känna personen i fråga. Efter den första tiden kan så arbetet övergå till en lönebidragsanställning, efter en tid på lönebidrag hjälper vi antingen personen att söka andra liknande arbeteten eller anställer personen hos oss.

Hos Rivstart arbetar inga behandlingsassistenter eller socialsekreterare, framförallt är vi som arbetar i Rivstart skickliga hantverkare, med en stor yrkesstolthet. Den första tiden är det kriminalvården eller socialtjänsten som betalar för boende och arbetsträning hos oss. Under denna praktikperiod får den anställda lära sig olika färdigheter som på sikt ämnar att göra honom redo att utöra arbetet själv. Efter den här praktikperioden kan personen få en provanställning och börjar uppbära lön med lönebidrag från företaget i samarbete med arbetsförmedlingen.

Allteftersom att lönebidraget fasas ut kommer personen att få ta större och större ansvar i företaget och till slut övergå till en fast anställning där han har en ledarroll i företaget och lär upp andra praktikanter. Läs mera om våran process här!

Rivstart är inte för alla
Vi har ett begränsat antal platser då vi önskar att de som arbetar hos oss ska kunna känna att de är en del av en gemenskap. Därför insisterar vi på att alla som kommer till oss har genomgått en anställningsintervju med representanter för företaget, både ledning och anställda. Efter intervju kommer vi kontakta dig oavsett om du blivit anställd eller inte, vi ger även feedback på våra intervjuer. Väljer vi att anställa dig kommer vi att organisera transport till Molkom. Under praktikperioden bor du i vårt kollektiv. Du deltar också i fritidsaktiviteter på kvällar och helger. Du kommer även att få en mentor som hjälper dig att komma igång med olika fritidsaktiviteter, och finns där om du behöver stöd.