Rivstart startades 2016 av tre personer som hade en vision om att en annan värld var möjlig, med en tro på att samhället inte har råd att låta ett enda liv gå till spillo och vetskap om att kriminalitet och droger kostar samhället ofantliga summor varje år, inte minst i lidande för den enskilde och anhöriga.
Rivstart vilar på tre grundpelare, solidaritet, trygghet och arbete. Vi menar att alla människor behöver en trygg social gemenskap, ett schysst boende och ett arbete att gå till varje dag.

GRUNDARE

Kjell är VD för- och medgrundare av Rivstart och utbildad ingenjör med lång erfarenhet från Norsk oljeindustri samt från UNHCR

Rune är Vice VD för- och medgrundare av Rivstart. Utbildad socionom med bakgrund från socialtjänst och behandlingshem i Norge och Sverige. Rune är socialt ansvarig i Rivstart.


Mike Holdstock  har många års erfarenhet som ledarskaps-coach inom järnvägs och stålindustrin. Mike är medgrundare av Rivstart. Mike är medgrundare av Rivstart