Rivstart startades 2016 av tre personer som hade en vision om att en annan värld var möjlig, med en tro på att samhället inte har råd att låta ett enda liv gå till spillo och vetskap om att kriminalitet och droger kostar samhället ofantliga summor varje år, inte minst i lidande för den enskilde och anhöriga.
Rivstart vilar på tre grundpelare, solidaritet, trygghet och arbete. Vi menar att alla människor behöver en trygg social gemenskap, ett schysst boende och ett arbete att gå till varje dag.

 

GRUNDARE


Kjell Kolstad – Medgrundare, delägare och VD

 


Rune Lundsholt – Medgrundare

 


Mike Holdstock – Medgrundare och delägare