RIVSTARTS PROCESS

Syftet med Rivstarts process är att hjälpa de människor vi arbetar med att få en ny start i livet.
Att “ge” människor en ny start går inte. Det håller inte i längden. Vad som däremot
fungerar är att ge en människa förutsättningar att skapa sin egen nystart. Att riva ner det gamla
destruktiva för att sen kunna bygga upp en stabil grund att stå på. Arbete. Bostad. Gemenskap.
Rivstarts process består av fyra steg.
Processen flyttar successivt tillbaka ansvar till individen. Det innebär att vi ger tillräckligt mycket
stödinsatser i början för att tryggt och säkert starta resan. Sedan ger vi tillräckligt lite stödinsatser i
slutet så att individen successivt tar tillbaka ansvar och befogenhet över sitt liv. Det bygger
självförtroende och självkänsla, en förutsättning för att personen ska behålla motivationen över tid och
därmed kunna fungera i samhället på samma villkor som andra. Det är vårt mål. Och det är ert mål.
För att säkerställa resultatet för den enskilde använder vi beprövade verktyg i varje steg. Det bygger
på en kombination av erfarenheter från liknande företag i Norge, på vår erfarenhet av psykosocialt
arbete i Sverige och på forskning. Bland annat Caroline Chaffins modell för visualisering i sociala
företag (Chaffin 2015), Åsne Hillestads modell för självkänsla (Hillestad 2015) och Martin Bubers
teorier om Jag-Du relationer. Det är en grund i vårt professionella förhållningssätt.

Steg 1 – Ansökan och intervju
Rivstart tar inte emot placeringar. Vi tar emot ansökningar. Den enskilde måste ansöka om ett arbete
hos oss. Därefter gör vi intervjuer för att säkerställa att kandidaten har en stark vilja till förändring
och att stödet från Rivstart är rätt för att nå ända fram till mål. Det är viktigt för oss.
I regel har vi två intervjuer inför beslut av praktikperiod. Den första intervjun kan ske där kandidaten
befinner sig. Det är tryggt. Den andra intervjun sker i våra lokaler så att personen får följa med och
konkret se vad vi gör, då beslutet att arbeta med oss måste kännas rätt för alla parter.

Steg 2 – Kartläggning och praktik
När personen har genomgått intervjuer och vi har tagit beslut påbörjas en praktikperiod. Syftet med
praktikperioden är att personen ska få lära känna oss som företag och bli säker i sitt val. Det är även
en period för att komma in i arbetet, i boendet och i gemenskapen på ett lugnt sätt. Att finna sig till
rätta i sin nya vardag. Här gör vi en fördjupad kartläggning av behov, samt ser vilka kvalifikationer
personen har inom byggbranschen.
Praktikperioden är vanligtvis 3–6 månader och under den tiden får personen sin ersättning från
arbetsförmedlingen. Socialtjänsten står för boende och det sociala arbetet på fritiden.
När praktikperioden är avslutad har personen fått prova många olika moment inom byggbranschen
tillsammans med våra duktiga arbetsledare. Förutom att det ger möjlighet till anställning hos Rivstart
så innebär det att personen både får en kompetensprofil och en arbetsreferens att hänvisa till. Det är
värdefullt för att gå vidare i sitt yrkesliv.

Steg 3 – Anställning i Rivstart
En anställning hos Rivstart påbörjas alltid med en prövotid på sex månader. Det sker genom
introduktionsjobb från Arbetsförmedlingen. Under prövotiden ser vi gemensamt att den anställde
klarar det nya ansvaret och att det finns en vilja till att vidare förändra sitt liv. Samtidigt börjar vi
planera flytt från den gemensamma bostaden till en egen bostad.
Om personen önskar att söka arbete hos ett annat företag kan denne under en tid bo kvar och arbeta
inom Rivstarts verksamhet. Också här hjälper vi att planera flytt så att det blir så bra som möjligt.

Steg 4 – Tillsvidareanställning och egen bostad
I fjärde och sista steget har den anställde jobbat sig fram till att få en yrkesroll, exempelvis murare,
byggnadsarbetare eller snickare. Genom att personen har gått igenom hela processen kan Rivstart
försäkra att det finns kvalifikation inom branschen, och även att motivation och beteende fungerar
på en arbetsplats och i övriga livet. Steg för steg tillbaka till ett självständigt liv – nu utan stödinsatser.
Här har vi nått vårt mål. En människa har fått förutsättningar att starta om och bygga sitt liv på en stabil
grund och kan fungerar i samhället på lika villkor som andra.

Det är vad vi menar med “alla förtjänar en ärlig chans”. Arbete, bostad och gemenskap. En Rivstart.