Nedan ser ni ett urval av de rivnings och saneringsjobb vi har gjort:

  • Rivning av badrum, Nyeds Fastigheter Molkom
  • Rivning invändig butikslokal, Nyeds fastigheter Molkom
  • Rivning av pannrum, privatbostad Blombacka Molkom
  • Rivning och renovering av taket på gamla fabriken i Tidafors