Rivstart lärling är Rivstarts lärlingsprojekt som lanseras våren 2018. Med stöd från Leader Närheten och Europeiska socialfonden, får vi möjligheten att marknadsföra och bygga upp en lärlingsverksamhet i företaget. Tanken med projektet är att vi efter 6 månaders praktik, kan erbjuda deltagarna en förlängning där de får en lärlingsanställning under 1,5 till 2 år. Om du vill veta mera om Leader Närheten, Leader och EUs socialfond? klicka då på loggarna längst upp på sidan.