Rivstart Sverige AB i Molkom/Värmland, lanserade våren 2018 ett lärlingsprojekt inom bygg- och rivningsarbeten; Rivstart lärling.

Ingen mår bra av att leva i utanförskap och beroende. Alla förtjänar en ärlig chans att vara en del av det samhälle vi lever i.  Med stöd från Leader Närheten och Europeiska socialfonden, fick vi möjligheten att marknadsföra och bygga upp en arbetsintegrerande social verksamhet för tidigare kriminella.  Längst ner hittar du slutredovisningen till Jordbruksverket.

Kort sammanfattning av projektet

Vi har som målsättning att erbjuda människor som har suttit i fängelse en möjligheten till ett riktigt arbete, ett schyst boende och en god social gemenskap. Genom att täcka dessa tre grundläggande behov skapas en grund för att ge dessa personer optimala förutsättningar för ett liv utan alkohol, droger och kriminalitet. Som ett resultat av Rivstart lärling kommer även nya arbetstillfällen att skapas i Molkom.

Målgruppen för projektet är personer med tidigare kriminalitet och drogberoende. En viktig del av konceptet är att komma bort från hemorten och den gamla umgängeskretsen. Därför kommer projektet att ta emot ansökningar från hela landet. Genom att erbjuda en lärlingsutbildning som leder till ett yrkesbevis inom byggbranschen, tillsammans med ett schyst boende och en meningsfull fritid kommer personer i målgruppen att kunna öka sin anställningsbarhet.

Syftet med projektet är att minska återfall i brott för människor som har suttit i fängelse. Avsikten är att ge dessa människor, som står långt från arbetsmarknaden, en yrkesutbildning och erfarenhet som ökar anställningsbarhet. Genom att ge möjlighet till en fast inkomst minskar vi samhällets utgifter i samband med brott och det mänskliga lidandet för brottsoffer, familjer och brottsutövare. Tanken med projektet är att vi efter 6 månaders praktik, kan erbjuda deltagarna en förlängning där de får en lärlingsanställning under 1,5 till 2 år.

Resultat​; Projektet har varit framgångsrikt och 2 av deltagarna har gått vidare till anställning i byggföretaget. 2 personer har avbrutit sitt deltagande efter drygt 2 månader, respektive 3 veckor. En ej redovisad deltagare fick avbryta redan första dagen, samt 1 praktikant har nyligen börjat. Projektets verksamhet fortsätter och i skrivande stund håller vi på att rekrytera ytterligare praktikanter och en ny arbetsledare. Företaget är nu i en process att ombilda bolaget till ett anställd-kooperativ i form av en ekonomisk förening.

Mer information finner du i Rivstarts slutredovisning av projektet till Jordbruksverket.

Erfarenheterna från projektet har i dag utvecklats till Rivstartsmodellen där deltagarna får en ärlig chans att öka sin självständighet och anställningsbarhet, på en ny ort.