Rivstart Sverige AB i Molkom/Värmland, lanserar våren 2018 ett lärlingsprojekt inom bygg- och rivningsarbeten; Rivstart lärling. Företaget genomsyras av en genuin tro på människans vilja av att vara en del av det samhället vi lever i och att ingen mår bra av att leva i utanförskap och beroende. Med stöd från Leader Närheten och Europeiska socialfonden, får vi möjligheten att marknadsföra och bygga upp en arbetsintegrerande social verksamhet för tidigare kriminella. Tillsammans skapar vi en ärlig chans! Projektets resultat kommer att slutredovisas under 2019.

Vi har som målsättning att erbjuda människor som har suttit i fängelse en möjligheten till ett
riktigt arbete, ett schyst boende och en god social gemenskap. Genom att täcka dessa tre grundläggande
behov skapas en grund för att ge dessa personer optimala förutsättningar för ett liv utan alkohol, droger och
kriminalitet. Som ett resultat av Rivstart lärling kommer även nya arbetstillfällen att skapas i Molkom.

Målgruppen för projektet är personer med tidigare kriminalitet och drogberoende. En viktig del av konceptet är att komma bort från hemorten och den gamla umgängeskretsen. Därför kommer projektet att ta emot ansökningar från hela landet. Genom att erbjuda en lärlingsutbildning som leder till ett yrkesbevis inom byggbranschen, tillsammans med ett schyst boende och en meningsfull fritid kommer personer i målgruppen att kunna öka sin anställningsbarhet.

Syftet med projektet är att minska återfall i brott för människor som har suttit i fängelse. Avsikten är
att ge dessa människor, som står långt från arbetsmarknaden, en yrkesutbildning och erfarenhet som ökar
anställningsbarhet. Genom att ge möjlighet till en fast inkomst minskar vi samhällets utgifter i samband med
brott och det mänskliga lidandet för brottsoffer, familjer och brottsutövare.
Tanken med projektet är att vi efter 6 månaders praktik, kan erbjuda deltagarna en förlängning där de får en lärlingsanställning under 1,5 till 2 år.

Läs mer om Rivstarts process och metod för att skapa en ärlig chans!