Vill du komma igång och jobba?

Vi söker dig som har gjort ett val, som har bestämt att det är sista gången du suttit inne. Här erbjuds du en väg ut ur missbruk och kriminalitet. Bytet till ny ort gör det möjligt för dig att lyckas lämna allt det gamla och börja ett nytt liv. Rivstart är ett socialt företag i byggnads- och rivningsbranschen med ett unikt erbjudande till dig;

Arbetspraktik, stödboende och aktiv fritid – Rivstartsmodellen

Det är arbetsförmedlingen och socialtjänsten som fattar beslut om deltagande och betalar för din arbetsträning och ditt stödboende hos oss under 6 månader. 

Arbetsuppgifter och kvalifikationer
Du ansöker till oss genom att göra en intresseanmälan. Vi gör en noggrann bedömning om Rivstart är rätt plats för dig. Tidigare utbildning eller arbetserfarenhet av byggbranschen är naturligtvis en fördel men inget krav. Det avgörande är att du känner dig motiverad att rivstarta ditt nya liv och är redo att lära dig något nytt. Arbetet vi utför är fysiskt krävande så det är en fördel om du är i god fysisk form. I vårt dagliga arbete hanterar vi tunga maskiner i en riskfylld miljö. Vi kräver 100 % drogfrihet och tar regelbundna drogtester. 

Så här rivstartar du ditt nya liv

 1. För att få komma till oss behöver du göra en intresseanmälan, gärna 2-3 månader innan muck pga handläggningstider. Om du redan muckat kan du ansöka inom 12 månader efter frisläppningsdatum. Vi tar emot intresseanmälan via mail eller telefon från hela landet, utom Värmland. Vi informerar dig om hur vi jobbar och dina möjligheter hos oss. Du berättar om dina tidigare erfarenheter, nuvarande behov och förutsättningar för att se om det matchar med vad vi erbjuder.

 2. Om vi kommer fram till att Rivstart är rätta stället för dig, kontaktar du en handläggare på Arbetsförmedlingen och en handläggare inom Socialtjänsten i hemkommunen.
  • Af gör en bedömning av din arbetsförmåga för att säkerställa att du är redo för arbetsträning. Om du blir inskriven i ett program får du en aktivitetsersättning från Försäkringskassan och Rivstart får en merkostnadsersättning för arbetshandledning.
  • Hos socialtjänsten sammanställer ni en ansökan till hemkommunen som beslutar om din placering hos Rivstart.

 3. Under tiden du väntar på beslut, i fängelse, på behandlingshem eller efter muck, är vi tillgängliga för dig på telefon för att besvara dina frågor och funderingar.

 4. Om Af inte anser att du är redo för deltagande i deras program kan Socialtjänsten ändå bedöma att en placering hos Rivstart är lämpligt för att öka din arbetsförmåga. Då bekostar socialtjänsten hela din placering hos oss. Af kan då göra en ny bedömning efter deltagande i Rivstarts program.

 5. Du kan komma direkt till oss efter muck eller behandlingshem. Efter en provperiod på 2 veckor utvärderar vi om Rivstart är rätt plats för dig och om du är rätt person för Rivstart.

 6. Fungerar allt bra fortsätter placeringen och arbetsträningen i totalt 6 månader. Om behov och möjlighet finns kan du ansöka om en förlängning.

 7. Efter halva tiden påbörjas en nyorientering. Vi utgår ifrån dina behov och undersöker tillsammans vilka möjligheter som finns efter Rivstart. Behöver du studera för att ytterligare öka din anställningsbarhet? Behövs ytterligare insatser eller är du redo för att söka arbete? I så fall på vilken ort? Vad behövs för att du ska ordna ett eget boende?

 8. Du startar om ditt liv! 
  Under tiden hos oss har du fått träna upp din självständighet och öka dina möjligheterna till att behålla en anställning i framtiden. Målsättningen är att du är redo för en egen bostad, kanske på ny ort. Du har arbetat upp väl fungerande rutiner i vardagen och har en aktiv fritid som nykter/drogfri. Du har fått en ökad självinskikt om dina vardagsbehov och vet vart du ska vända dig för fortsatt stöd.

  Tillsammans skapar vi en ärlig chans.

Du kan läsa mer i vår digitala folder om vem som kan ansöka och hur du gör en intresseanmälan.

Ansök redan idag. Har du inte tillgång till mail kontakta oss per telefon.

MAILA DIN ANSÖKAN IDAG

Integritetspolicy
Den information som du lämnar här kommer endast användas i samband med ansökningsprocessen och en eventuell anställning. Vi hanterar din ansökan elektroniskt, här kan du läsa om vår integritetspolicy.