70 % av dem som suttit i fängelse återfaller i brott*
För oss som vill se en förändring innebär det en utmaning.
Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att samverka med Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Försäkringskassan, kommunernas socialtjänster, vården och aktörer i civilsamhället för att minska återfallen i brott;
“Samverkan är central, inte minst i det viktiga skede då anstalts-klienter står inför frigivning och ska återvända ut i samhället.”
Det handlar också om att kunna försörja sig genom arbete, vara fri från missbruk, ha egen bostad, ha en utbildning och få tillgång till adekvat psykiatrisk vård. Insatser på dessa områden har visat sig ha positiva effekter.”
*Riksrevisionens rapport RiR 2015:4 Återfall i brott – hur kan samhällets resurser användas bättre? s.9.

Rivstart bygger både hus och människor
Många som genomgår behandling i fängelse eller på ett behandlingshem, upplever att de kommer tillbaka ut till ett liv som är väldigt likt det liv de lämnade. Med Rivstartsmodellen; arbete – boende – fritid, vill vi möta individens behov av rätt förutsättningar för att skapa långsiktig förändring och ökad anställningsbarhet. Det unika med Rivstarts koncept är att deltagaren arbetsintegreras direkt, på en ny ort, med en ny gemenskap – något som kan vara avgörande för att lyckas bygga en helt ny livsstil utan droger och kriminalitet. 

Behöver din klient en rivstart?
Vår målgrupp är män 

 • från ca 25 år
 • som avtjänat sitt fängelsestraff
 • som frigivits från fängelse inom 12 månader
  (ger tillträde till jobb- och utvecklingsgarantin)
 • som står långt från arbetsmarknaden
 • som har en stark vilja till att förändra sitt liv
 • från hela landet utom vårt närområde Värmland 

Förkunskaper inom bygg är inget krav, det avgörande är att personen uttrycker en egen vilja till förändring och en drivkraft att lära sig nytt.

Rivstarts arbetsintegrerande sociala verksamhet startades upp som ett EU-projekt 2017-2019. Tack vare stödet och ett framgångsrikt projekt har vi förankrat Rivstartsmodellen och skapat nätverks-konstellationer där vi samarbetar med kriminalvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen på flera orter. Fråga oss gärna om referenser från dina kollegor. 

Tillsammans skapar vi en ärlig chans

Rivstart är ett unikt alternativ. Vi är ett ASF (arbetsintegrerande socialt företag) som tar emot ansökningar där urvalsprocessen görs med omsorg. Vi är alltså inte ett behandlingshem eller ett halvvägshus som direkt tar emot en placering. Ingen behandling i traditionell mening utförs heller. Istället upprättas en individuell vårdplan/handlingsplan där vi genom Rivstartsmodellen ger deltagaren anpassat stöd och träning i att 

 • arbeta och lära nytt
 • bo i och ta ansvar för ett gemensamt boende
 • upprätthålla nykterhet
 • skapa hälsosamma strukturer och rutiner i vardagen
 • medvetandegöra behov och känslor
 • förändra tanke- och beteendemönster
 • nyorientering av mål och drömmar
 • bygga ett nytt socialt nätverk 
 • skapa en aktiv fritid

Pris och period
En placering hos Rivstart kostar 2500:- per dag;
500:- är ett arbetshandlednings-bidrag från AF,
Socialtjänstens placering kostar 2000:-.
Beslut tas för 6 månaders praktikperiod för att deltagaren behöver en kontinuitet och trygghet för att integrera och utvecklas i processen.
Deltagaren får under perioden sin ersättning från Arbetsförmedlingen.

Socialtjänsten bekostar

 • Rivstarts kartläggning av historik, kompetens, arbetsförmåga och beroendeproblematik
 • Personligt stöd/coachning under arbetsdagen
 • Individuell coachning för att etablera och förstärka resurser i uppstarten av ett fungerande liv
 • Boendestöd; boende, mat, handledning och rutiner för matinköp, matlagning, tvätt och städning.
 • Handledning i kontakter med myndigheter och verksamheter som rör personens privata behov och utveckling.
 • Uppföljning och rapportering av vårdplan
 • Regelbundna drogtester 
 • Handledning för en aktiv fritid

Du och din klient är välkommen med en ansökan från hela landet utom vårt eget närområde Värmland. Vi tar gärna emot studiebesök.
Kontakta oss direkt för mer information.